=============================================

NGỌC HẠNH HOTEL

  • Địa chỉ: 47- 49 đường Thuỳ Vân, Phường 2, Vũng Tàu.
  • Thông tin liên hệ: 0254 353 2323
  • Hotline: 0908 888 604
  • Facebook: https://www.facebook.com/ngochanhbeachhotel/