Chính sách bảo vệ thông tin

Chính sách bảo mật

Ngọc Hạnh Hotel thấu hiểu rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người. Vì vậy, chúng tôi cam kết bảo vệ tối đa sự riêng tư đến khách hàng.

Chính sách bảo mật thông tin được mô tả thông qua việc thu thập, xử lý các thông tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ tại khách sạn.

Mọi thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp đều được khách sạn lưu trữ và bảo mật trên hệ thống điện tử. Sau đó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử để mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin.

Sử dụng thông tin cá nhân khách hàng

Người dùng sử dụng hạ tầng dịch vụ phục vụ quảng bá và phát triển thương hiệu và mở rộng kinh doanh internet một cách hiệu quả nhất nhằm tối ưu chi phí và thời gian. Sử dụng thông tin cá nhân khách hàng nhằm các mục đích sau:

  • Cung cấp thông tin, dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của bạn.
  • Gửi email thông báo qua các chương trình, sự kiện tiêu biểu của chúng tôi
  • Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh có liên quan
  • Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp, bị cấm nêu trong quy định sử dụng
  • Đo lường và cải thiện các dịch vụ tốt hơn
  • So sánh, đối chiếu tính chính xác thông tin khách hàng cung cấp cho bên thứ 3 khi thật sự cần thiết, yêu cầu khi kiểm tra cấp thiết của tổ chức có thẩm quyền

Cam kết bảo mật thông tin khách hàng và không tiết lộ cho bên thứ 3. Theo yêu cầu pháp lý, một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng được tin rằng hành động đó là cần thiết. Nhằm để tuân thủ theo các yêu cầu pháp lý hoặc theo pháp luật.

Scroll to Top